Tag: khai báo y tế điện tử

Xây dựng quy trình khai báo y tế điện tử cho người dân ra, vào Gò Vấp

Xây dựng quy trình khai báo y tế điện tử cho người dân...

Từ ngày 3/6, người dân thực hiện khai báo y tế điện tử trước khi ra, vào khu vực...