Tag: khai báo y tế quốc tế

Hôm nay, dừng khai báo y tế quốc tế

Hôm nay, dừng khai báo y tế quốc tế

Bộ Y tế vừa có văn bản hỏa tốc gửi Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố về việc tạm dừng...