Tag: khai giảng

Nhiều hình thức khai giảng trực tiếp đặc biệt mùa tựu trường 2021

Nhiều hình thức khai giảng trực tiếp đặc biệt mùa tựu trường...

Sáng 5/9, nhiều địa phương trên cả nước tổ chức khai giảng năm học mới 2021-2022...