Tag: khám chữa bệnh hậu COVID-19

Chỉ định phù hợp, tránh lạm dụng trong khám chữa bệnh hậu COVID-19

Chỉ định phù hợp, tránh lạm dụng trong khám chữa bệnh hậu...

Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở khám, chữa bệnh thường quy và khám chữa bệnh, phục hồi...