Tag: khám chữa bệnh trực tuyến

Từ 1/7 triển khai đặt lịch khám chữa bệnh trực tuyến toàn quốc

Từ 1/7 triển khai đặt lịch khám chữa bệnh trực tuyến toàn...

Bộ Y tế đã thống nhất với BHXH Việt Nam, từ 1/7 năm nay, các cơ sở y tế phải triển...