Tag: Khăm Muộn (Lào)

Quảng Bình và Khăm Muộn (Lào) phối hợp tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Quảng Bình và Khăm Muộn (Lào) phối hợp tìm kiếm, quy tập...

Ngày 22/9, tại thị xã Thà Khẹc (tỉnh Khăm Muộn, Lào), Ban công tác đặc biệt hai...