Tag: khám sức khoẻ miễn phí

TP.HCM: TP. HCM, khám sức khoẻ miễn phí cho 1.500 công nhân có hoàn cảnh khó khăn

TP.HCM: TP. HCM, khám sức khoẻ miễn phí cho 1.500 công...

1.500 công nhân có hoàn cảnh khó khăn tại Công ty TNHH Pouyuen Việt Nam, phường...