Tag: khẩu phần ăn

Người bị tạm giam, tạm giữ được cấp thêm thịt lợn, cá trong khẩu phần ăn

Người bị tạm giam, tạm giữ được cấp thêm thịt lợn, cá trong...

Thời gian tới, người bị tạm giam, tạm giữ được cấp thêm thịt lợn, cá trong khẩu...