Tag: khẩu trang

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022: Thí sinh không nhất thiết phải đeo khẩu trang trong phòng thi

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022: Thí sinh không nhất thiết...

Nếu như Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, thí sinh buộc phải đeo khẩu trang từ nhà...

Trẻ đã mắc Covid-19, trở lại trường có cần thực hiện 5K?

Trẻ đã mắc Covid-19, trở lại trường có cần thực hiện 5K?

Một người đã mắc Covid-19 vẫn thể tái nhiễm biến thể khác, do đó với trẻ từng nhiễm...