Tag: Khmer-Việt Nam

Hội Khmer-Việt Nam thành lập Quỹ hỗ trợ Phụ nữ Phát triển

Hội Khmer-Việt Nam thành lập Quỹ hỗ trợ Phụ nữ Phát triển

Vừa qua, tại thủ đô Phnom Penh, Campuchia, Hội Khmer-Việt Nam đã thành lập "Quỹ...