Tag: khoảng cách giới

Việt Nam thể hiện quyết tâm thúc đẩy hơn nữa bình đẳng giới

Việt Nam thể hiện quyết tâm thúc đẩy hơn nữa bình đẳng...

Việt Nam đặc biệt coi trọng bảo đảm bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ, được...

Việt Nam thu hẹp khoảng cách giới

Việt Nam thu hẹp khoảng cách giới

Đẩy mạnh công tác giáo dục về bình đẳng giới trong gia đình, nhà trường, cộng đồng......

Tháng hành động vì bình đẳng giới năm 2021: Cảnh báo nóng! Không có bình đẳng nếu... không có nam giới tham gia

Tháng hành động vì bình đẳng giới năm 2021: Cảnh báo nóng!...

Đại dịch Covid-19 hoành hành không thể ngăn cản Việt Nam chính thức bước vào Tháng...

Nỗ lực xóa bỏ khoảng cách giới

Nỗ lực xóa bỏ khoảng cách giới

Bình đẳng giới là vấn đề luôn được Đảng và Nhà nước dành sự ưu tiên đặc biệt. Việt...