Tag: ‘không ai bị bỏ lại phía sau’

Phương thức cầm quyền để ‘không ai bị bỏ lại phía sau’ trong đại dịch Covid-19

Phương thức cầm quyền để ‘không ai bị bỏ lại phía sau’...

Bốn đợt dịch Covid-19 là bốn đợt cuồng phong, đại hồng thủy càn quét thế giới, gây...