Tag: không khí

Cảnh báo mới toàn cầu về chất lượng không khí

Cảnh báo mới toàn cầu về chất lượng không khí

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết, gần như tất cả mọi người trên thế giới đang...

Ngày Không khí sạch 2021: Kêu gọi hành động vì hành tinh khỏe mạnh

Ngày Không khí sạch 2021: Kêu gọi hành động vì hành tinh...

Ngày 7/9 được Đại hội đồng Liên hợp quốc chọn là Ngày Quốc tế Không khí sạch cho...