Tag: Khu Chế xuất Linh Trung II

TP.HCM khởi công xây dựng nhà lưu trú cho 1.000 công nhân

TP.HCM khởi công xây dựng nhà lưu trú cho 1.000 công nhân

Ngày 25/4, Công trình nhà lưu trú cho công nhân tại Khu Chế xuất Linh Trung II,...