Tag: khử khuẩn

Trẻ đã mắc Covid-19, trở lại trường có cần thực hiện 5K?

Trẻ đã mắc Covid-19, trở lại trường có cần thực hiện 5K?

Một người đã mắc Covid-19 vẫn thể tái nhiễm biến thể khác, do đó với trẻ từng nhiễm...