Tag: Khu kinh tế - quốc phòng

Hỗ trợ đóng BHYT cho người lao động làm việc trong Khu kinh tế - quốc phòng ở vùng sâu, vùng xa

Hỗ trợ đóng BHYT cho người lao động làm việc trong Khu...

Từ ngày 1 – 31/5/2021, có 2 chính sách mới về bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp...

Nhiều ưu đãi cho người lao động làm việc trong Khu kinh tế - quốc phòng

Nhiều ưu đãi cho người lao động làm việc trong Khu kinh...

Chính phủ ban hành Nghị định 22/2021/NĐ-CP ngày 19/3/2021 về Khu kinh tế - quốc...