Tag: khu vực thành thị

Cuối năm 2022: phấn đấu giảm tỷ lệ lao động thất nghiệp khu vực thành thị xuống dưới 4%

Cuối năm 2022: phấn đấu giảm tỷ lệ lao động thất nghiệp...

Giải pháp trọng tâm để thực hiện mục tiêu này là nâng cao chất lượng của các phiên...