Tag: khủng hoảng kinh tế

Hỗ trợ người lao động khi gặp những “cú sốc” do khủng hoảng kinh tế, thiên tai, dịch bệnh

Hỗ trợ người lao động khi gặp những “cú sốc” do khủng hoảng...

Trong dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng luật Việc làm (sửa đổi) được Bộ LĐ-TB&XH trình...