Tag: khuyến nghị UPR chu kỳ III

Việt Nam nỗ lực thực hiện các khuyến nghị UPR chu kỳ III

Việt Nam nỗ lực thực hiện các khuyến nghị UPR chu kỳ III

Chính sách nhất quán của Việt Nam trong bảo vệ và thúc đẩy quyền con người, đặt...

Thực hiện các khuyến nghị UPR chu kỳ III: Để không ai bị bỏ lại phía sau

Thực hiện các khuyến nghị UPR chu kỳ III: Để không ai bị...

Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các khuyến nghị UPR chu kỳ III, Việt Nam đã có những...

LHQ đánh giá cao Việt Nam trong việc chủ động bảo vệ và thúc đẩy quyền con người

LHQ đánh giá cao Việt Nam trong việc chủ động bảo vệ và...

Ngày 14/7, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao Việt Nam phối hợp với Chương trình Phát triển...