Tag: kiến thức về nhân quyền

Thanh Hóa: Bồi dưỡng kiến thức về nhân quyền cho báo chí và cán bộ quản lý báo chí, quản lý thông tin đối ngoại

Thanh Hóa: Bồi dưỡng kiến thức về nhân quyền cho báo chí...

Vừa qua, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Thanh Hóa phối hợp với Trường...