Tag: Kim Sơn

Hiệu quả từ dự án phòng, chống đuối nước ở Kim Sơn do Quỹ từ thiện Bloomberg (Hoa Kỳ) tài trợ

Hiệu quả từ dự án phòng, chống đuối nước ở Kim Sơn do Quỹ...

Từ năm 2019, tỉnh Ninh Bình đã tiếp nhận và triển khai Dự án "Hỗ trợ triển khai...