Tag: kinh tế xanh

Na Uy quyết tâm đồng hành cùng Việt Nam thực hiện mục tiêu phục hồi kinh tế xanh và bền vững

Na Uy quyết tâm đồng hành cùng Việt Nam thực hiện mục tiêu...

Đó là khẳng định của Đại sứ Na Uy tại Việt Nam Grete Lochen trước cam kết mạnh mẽ...