Tag: Kom Tum

Kom Tum: Tuyên truyền, nâng cao nhận thức, thay đổi định kiến, thực hiện mục tiêu bình đẳng giới

Kom Tum: Tuyên truyền, nâng cao nhận thức, thay đổi định...

UBND tỉnh Kon Tum vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Dự án 8 “Thực hiện...