Tag: Kỹ năng giải quyết vấn đề

Nâng cao kỹ năng giải quyết vấn đề và giải quyết xung đột của phụ nữ khuyết tật

Nâng cao kỹ năng giải quyết vấn đề và giải quyết xung đột...

Khóa tập huấn “Kỹ năng giải quyết vấn đề, giải quyết xung đột và ra quyết định”...