Tag: kỹ năng nghề

Hỗ trợ 4.500 tỷ đồng để đào tạo, nâng cao kỹ năng nghề, duy trì việc làm cho người lao động

Hỗ trợ 4.500 tỷ đồng để đào tạo, nâng cao kỹ năng nghề,...

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp vừa đã ban hành kế hoạch triển khai hỗ trợ người sử...