Tag: kỹ năng nghề

Nâng cao kỹ năng nghề cho lao động trước sức ép từ chuyển đổi số

Nâng cao kỹ năng nghề cho lao động trước sức ép từ chuyển...

Đã có không ít lo ngại về việc chuyển đổi số tạo ra biến động trong thị trường lao...

Hỗ trợ 4.500 tỷ đồng để đào tạo, nâng cao kỹ năng nghề, duy trì việc làm cho người lao động

Hỗ trợ 4.500 tỷ đồng để đào tạo, nâng cao kỹ năng nghề,...

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp vừa đã ban hành kế hoạch triển khai hỗ trợ người sử...