Tag: kỹ năng phòng cháy chữa cháy

Những kỹ năng người dân cần trang bị để xử lý khi có cháy

Những kỹ năng người dân cần trang bị để xử lý khi có cháy

Mỗi người dân và các gia đình cần trang bị kiến thức, kỹ năng phòng cháy chữa cháy;...