Tag: Lai Châu

Lai Châu: Giải quyết việc làm cho người lao động trong mùa dịch

Lai Châu: Giải quyết việc làm cho người lao động trong...

Xác định giải quyết việc làm là một trong những nhiệm vụ trọng tâm gắn với chiến...

34 phạm nhân được phổ biến kiến thức pháp luật  tại trại giam tỉnh Lai Châu

34 phạm nhân được phổ biến kiến thức pháp luật tại trại...

Việc phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù trong trại...

Lai Châu: Tăng cường tư vấn pháp luật  phòng, chống mua bán người

Lai Châu: Tăng cường tư vấn pháp luật phòng, chống mua...

Vừa qua, Hội Luật gia tỉnh Lai Châu đã tổ chức Cuộc họp chia sẻ kiến thức và kỹ...