Tag: lái xe giả

Đề nghị ngăn chặn việc cấp giấy khám sức khỏe lái xe giả

Đề nghị ngăn chặn việc cấp giấy khám sức khỏe lái xe giả

Bộ Y tế đề nghị các đơn vị được giao nhiệm vụ tăng cường kiểm tra hoạt động khám...