Tag: lạm dụng tình dục

Gia tăng nguy cơ trẻ em bị lạm dụng tình dục online

Gia tăng nguy cơ trẻ em bị lạm dụng tình dục online

Theo thông tin từ Tổ chức Giám sát Internet (IWF), trong năm 2020, 44% tổng số nội...