Tag: làm nhà

Hộ nghèo dân tộc thiểu số được vay ưu đãi 40 triệu đồng làm nhà

Hộ nghèo dân tộc thiểu số được vay ưu đãi 40 triệu đồng...

Hộ nghèo dân tộc thiểu số được Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay 40 triệu đồng...