Tag: làm thêm giờ

Đề xuất bữa ăn phụ, hỗ trợ tiền gửi trẻ khi giám sát làm thêm giờ

Đề xuất bữa ăn phụ, hỗ trợ tiền gửi trẻ khi giám sát làm...

Khi triển khai quy định giờ làm thêm giờ, ngoài đề nghị tuân thủ việc tính tiền...

Doanh nghiệp tổ chức làm thêm giờ phải có sự đồng ý của người lao động

Doanh nghiệp tổ chức làm thêm giờ phải có sự đồng ý của...

Trước những lo ngại người lao động hậu COVID-19 vẫn bị ảnh hưởng đến sức khoẻ, Bộ...

Quy định mới về số giờ làm thêm thay đổi như thế nào?

Quy định mới về số giờ làm thêm thay đổi như thế nào?

Điều 60 Nghị định 145/2020/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động 2019 về điều kiện lao...

5 quy định về việc làm thêm giờ đối với người lao động

5 quy định về việc làm thêm giờ đối với người lao động

Theo Bộ luật lao động 2019, từ ngày 01/01/2021 sẽ có nhiều quy định mới về việc...