Tag: làm việc ở nước ngoài

Mục tiêu đưa 90.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài có khả thi!

Mục tiêu đưa 90.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài có...

“Trong 6 tháng qua, hơn 51.000 lao động Việt Nam đã xuất cảnh đi làm việc ở nước...

Người lao động đi làm việc ở nước ngoài được bảo đảm quyền như thế nào?

Người lao động đi làm việc ở nước ngoài được bảo đảm quyền...

Đảm bảo quyền của người lao động đi làm việc ở nước ngoài được thể hiện trong Luật...

Đảm bảo quyền của người lao động đi làm việc ở nước ngoài

Đảm bảo quyền của người lao động đi làm việc ở nước ngoài

Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng sửa đổi (gọi...

Điểm tựa cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài

Điểm tựa cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước...

Với phương châm lấy người lao động làm trung tâm, coi người lao động đi làm việc...