Tag: làm việc tại nước ngoài

Trung tâm lao động ngoài nước: Đưa hơn 9.800 lao động đi làm việc tại nước ngoài năm 2022

Trung tâm lao động ngoài nước: Đưa hơn 9.800 lao động đi...

Mặc dù đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng lớn đến quá trình đưa lao động Việt Nam đi...

Năm 2022: Lao động Việt Nam "rộng cửa" làm việc tại nước ngoài

Năm 2022: Lao động Việt Nam "rộng cửa" làm việc tại nước...

Mục tiêu đưa 90.000 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài năm 2022 không dễ...