Tag: làm việc tại nước ngoài

Năm 2022: Lao động Việt Nam "rộng cửa" làm việc tại nước ngoài

Năm 2022: Lao động Việt Nam "rộng cửa" làm việc tại nước...

Mục tiêu đưa 90.000 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài năm 2022 không dễ...