Tag: làm việc thời vụ

Quảng Bình triển khai biện pháp chống trốn đối với lao động đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc

Quảng Bình triển khai biện pháp chống trốn đối với lao...

Vào tháng 4 năm nay, 41 lao động tại tỉnh Quảng Bình được tuyển chọn đi làm việc...