Tag: lãnh đạo nữ

Tranh luận. Lãnh đạo nữ trong chính trị và ngoại giao: Nên hay không?

Tranh luận. Lãnh đạo nữ trong chính trị và ngoại giao:...

Dù phụ nữ đã đạt được nhiều tiến bộ trong cuộc chiến bình đẳng giới, nhưng số lãnh...