Tag: lao động cận nghèo

Hỗ trợ đào tạo nghề và ngoại ngữ cho lao động cận nghèo

Hỗ trợ đào tạo nghề và ngoại ngữ cho lao động cận nghèo

Theo dự thảo Thông tư, người lao động đang sinh sống trên địa bàn huyện nghèo, xã...