Tag: lao động công ích

Người gây bạo lực gia đình có thể phải lao động công ích

Người gây bạo lực gia đình có thể phải lao động công ích

Người có hành vi bạo lực gia đình được lựa chọn hình phạt lao động công ích. Công...