Tag: lao động EPS

Hà Nội: Tạo việc làm, giúp ổn định cuộc sống cho lao động từng đi làm việc tại Nhật Bản, Hàn Quốc về nước

Hà Nội: Tạo việc làm, giúp ổn định cuộc sống cho lao động...

Ngày 21/7, Trung tâm Dịch vụ việc làm (DVVL) Hà Nội phối hợp cùng Trung tâm Lao...