Tag: lao động gặp khó khăn

Nghệ An hỗ trợ hơn 32 tỷ cho gần 21.000 lao động gặp khó khăn

Nghệ An hỗ trợ hơn 32 tỷ cho gần 21.000 lao động gặp khó...

Ngày 09/3, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định số 574/QĐ-UBND về việc hỗ trợ...