Tag: Lao động giúp việc gia đình

Covid-19 khiến lao động giúp việc gia đình dễ bị tổn thương hơn

Covid-19 khiến lao động giúp việc gia đình dễ bị tổn thương...

Ngày 15/6, tổ chức Lao động quốc tế (ILO) công bố báo cáo nhận định, đại dịch Covid-19...

Lao động giúp việc gia đình ở Việt Nam đạt được bước tiến đáng kể

Lao động giúp việc gia đình ở Việt Nam đạt được bước tiến...

Trong số các nước Đông Nam Á, chỉ có ở Việt Nam là lao động giúp việc gia đình được...