Tag: lao động huyện nghèo

Ưu tiên tuyển lao động huyện nghèo đi Nhật Bản làm điều dưỡng, hộ lý

Ưu tiên tuyển lao động huyện nghèo đi Nhật Bản làm điều...

Người lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo, xã đặc biệt khó khăn,...