Tag: lao động khu công nghiệp

Hỗ trợ tiền thuê nhà cho lao động khu công nghiệp trong năm 2022, 2023

Hỗ trợ tiền thuê nhà cho lao động khu công nghiệp trong...

Đây là chính sách đáng chú ý tại Nghị quyết 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc...