Tag: lao động nghèo

Hỗ trợ người lao động nghèo đi làm việc ở nước ngoài

Hỗ trợ người lao động nghèo đi làm việc ở nước ngoài

Ngân sách nhà nước hỗ trợ người lao động thuộc hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu...

TP.HCM: nhiều hoạt động hỗ trợ lao động nghèo bị ảnh hưởng do dịch Covid-19

TP.HCM: nhiều hoạt động hỗ trợ lao động nghèo bị ảnh hưởng...

Trong những ngày qua, tăng ni, Phật tử, cơ sở tự viện Phật giáo tại TP.HCM đã tích...