Tag: lao động nông thôn

Bến Tre triển khai hiệu quả các mô hình dạy nghề cho lao động nông thôn

Bến Tre triển khai hiệu quả các mô hình dạy nghề cho lao...

Theo báo cáo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bến Tre, kết quả thực...