Tag: lao động nông thôn

Ban Tuyên giáo Trung ương làm việc với Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp về công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Ban Tuyên giáo Trung ương làm việc với Tổng cục Giáo dục...

Nhằm chuẩn bị tổng kết, đánh giá thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 5/11/2012 của...

Bến Tre triển khai hiệu quả các mô hình dạy nghề cho lao động nông thôn

Bến Tre triển khai hiệu quả các mô hình dạy nghề cho lao...

Theo báo cáo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bến Tre, kết quả thực...