Tag: lao động nông thôn

Quảng Trị: Mỗi năm có hơn 10.000 lao động nông thôn được đào tạo nghề nông nghiệp

Quảng Trị: Mỗi năm có hơn 10.000 lao động nông thôn được...

UBND tỉnh Quảng Trị vừa ban hành Kế hoạch về đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động...

Hơn 57 nghìn lao động nông thôn tại Quảng Nam được hỗ trợ đào tạo nghề

Hơn 57 nghìn lao động nông thôn tại Quảng Nam được hỗ trợ...

Sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW, ngày 05/11/2012 của Ban Bí thư khóa XI...

Ban Tuyên giáo Trung ương làm việc với Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp về công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Ban Tuyên giáo Trung ương làm việc với Tổng cục Giáo dục...

Nhằm chuẩn bị tổng kết, đánh giá thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 5/11/2012 của...

Bến Tre triển khai hiệu quả các mô hình dạy nghề cho lao động nông thôn

Bến Tre triển khai hiệu quả các mô hình dạy nghề cho lao...

Theo báo cáo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bến Tre, kết quả thực...