Tag: lao động trẻ em

Lần đầu tiên trong lịch sử ILO, tất cả thành viên đồng lòng thông qua Công ước Lao động trẻ em

Lần đầu tiên trong lịch sử ILO, tất cả thành viên đồng...

Ngày 4/8, Công ước 182 về các hình thức lao động trẻ em đã được thế giới phê chuẩn,...

Các bậc phụ huynh cần nhận thức đầy đủ về vấn đề lao động trẻ em

Các bậc phụ huynh cần nhận thức đầy đủ về vấn đề lao động...

Bà Đỗ Hồng Vân, Phó trưởng Ban Nữ công Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam cho biết,...