Tag: lao động việc làm

Bảo đảm bình đẳng giới trong lĩnh vực lao động việc làm

Bảo đảm bình đẳng giới trong lĩnh vực lao động việc làm

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2022, từ ngày 8-10/8, tại TP Hòa Bình, Ban Vì sự...