Tag: Lao động Việt Nam

Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài

Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của lao động Việt Nam đi...

Chiều 16/4, dưới sự chủ trì của Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội...