Tag: lao động xuất cảnh trái phép

Thanh Hóa: Nóng tình trạng lao động xuất cảnh trái phép làm việc ở Campuchia

Thanh Hóa: Nóng tình trạng lao động xuất cảnh trái phép...

Với lời hứa hẹn “việc nhẹ, lương cao”, nhiều lao động trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa...