Tag: lão thành cách mạng

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: Cần làm tốt hơn nữa công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo đời sống tinh thần, vật chất cho các gia đình chính sách

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: Cần làm tốt hơn nữa công tác đền...

"Sự hi sinh của các anh hùng liệt sĩ, các bậc lão thành cách mạng để đất nước có...