Tag: LĐLĐ TPHCM

Tạo điều kiện để người lao động sớm nhận hỗ trợ

Tạo điều kiện để người lao động sớm nhận hỗ trợ

Đại diện LĐLĐ TPHCM thông tin về thủ tục, điều kiện để NLĐ sớm tiếp cận gói hỗ trợ...